наричам

наричам
нарѝчам нсв
нарека̀ св
I. прх chiamàre, nominàre; (определям) definìre
II. рефл наричам се chiamàrsi

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • наричам — гл. именувам, наименувам, зова, назовавам, означавам, давам име, кръщавам …   Български синонимен речник

  • викат ме — словосъч. зоват ме, наричам се, наричат ме, именувам се, нося име, именуват ме …   Български синонимен речник

  • именувам — гл. назовавам, наричам, означавам, давам име …   Български синонимен речник

  • казвам се — гл. именувам се, наричам се, казват ме, наричат ме, нося име …   Български синонимен речник

  • кръщавам — гл. наричам, давам име, назовавам, наименувам …   Български синонимен речник

  • назовавам — гл. наименувам, наричам, давам име, именувам, зова гл. викам, повиквам, обръщам се към …   Български синонимен речник

  • наименувам — гл. назовавам, наричам, означавам, показвам, давам име, кръщавам …   Български синонимен речник

  • озаглавявам — гл. надписвам, наименувам, наричам, турям заглавие …   Български синонимен речник

  • посвещавам — гл. обещавам, обричам, отдавам, определям, предопределям, отреждам, пазя, запазвам, отделям, назначавам, наричам, предназначавам гл. осведомявам, поставям в течение, споделям, поверявам, доверявам …   Български синонимен речник

  • нарицати —  (да) наричам …   Църковнославянски речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”